การใช้ Star Rating ใน LimeSurvey

tomzt
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ที่มา

เพื่อให้การบริการเป็นการบริการที่ดี มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน การประเมินหลังการบริการจึงเป็นเครื่องมือที่ดีอย่างหนึ่งในการควบคุมคุณภาพการให้บริการ เนื่องจากส่วนงานในฝ่ายวิทยบริการเองมีการประเมินคุณภาพบริการอยู่แล้ว แต่มักจะเป็นการประเมินตามรอบเวลา ซึ่งอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่เป็นจริง ดังนั้น เพื่อรองรับนโยบาย Smile Office ของท่านอธิการ จึงจำเป็นต้องเตรียมเครื่องมือสำหรับการประเมินคุณภาพหลังการบริการไว้ใช้ในช่วงปีการศึกษาถัดไป

แนวคิด

ฝ่ายวิทยบริการมีระบบประเมินคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว น่าจะประยุกต์เอาจากเครื่องมือเดิมได้ แต่ทั้งนี้การตอบจะต้องมีลักษณะ เป็นแบบที่เข้าใจได้ง่าย ใช้งานไม่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้ตอบไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต้องตอบแบบสอบถามที่มีคำถามมากมาย เช่นแบบ Rating Star หรือการให้ดาว

four_star_rating

อ่านต่อได้ที่ การใช้ Star Rating ใน LimeSurvey

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พื้นที่แบ่งบันความรู้ความเห็น (0)