ปั่นจักรยานอาสา 18/12/57

เป็นหน้าที่อีกหนึ่งหน้าที่ที่ดิฉันอาสาเป็นผู้คอยประสานงานระหว่างทีมผู้กำกับลูกเสือ เพราะเนื่องจากระยะทางในการจัดกิจกรรม ฐานต่างๆ อยู่ไกลกัน การเดินเท้าถือเป็นเรื่องที่ช้าไปเสียแล้ว วิทยุสื่อสารก็ไม่มี หน้าที่ของดิฉันจึงมีความสำคัญพอสมควร คือ ดิฉันจะทำหน้าที่ปั่นรถจักรยานเพื่อคอยประสานงาน รับ-ส่งสิ่งของเล็กๆน้อยๆ และคอยตรวจดูแลความเรียบร้อย หากเกิดปัญหาใดๆ ดิฉันจะได้แจ้งผู้กำกับลูกเสือได้ทันท่วงทีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)