สอนพิเศษ 28/11/57

ปกติการเรียนพิเศษของนักเรียนแต่ละระดับชั้น นักเรียนจะเรียนกับครูประจำชั้น แต่เนื่องจากครูประจำชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 เป็นครูสอนดนตรี ซึ่งต้องสอนในตอนเย็นหลังเลิกเรียน จึงได้รับมอบหมายให้สอนพิเศษ โดยสับเปลี่ยนกับครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคนละ 1 วันต่อสัปดาห์ ในแต่ละเดือนจะมีรายได้คนละ 520 บาทค่ะ จากการสอนพิเศษค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนาภรณ์ ปินคำ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)