• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

บันทึกข่าว 3(4) สั่งฟันวินัยขรก.เรียกเงินนักศึกษากศน.

  เปิดสายด่วน"1660"รับร้องเรียน  

ที่มา :หนังสือพิมพ์มติชน หน้า 27  วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10471 

สถานศึกษาของ กศน.บางแห่ง ที่เรียกเก็บเงินทั้งในรูปแบบของการบริจาค และการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) โดยไม่มีใบเสร็จรับเงิน ทำให้สงสัยว่ารายได้ที่เก็บจากนักเรียนจะนำไปใช้ในเรื่องใด และใครได้รับผลประโยชน์นั้น กศน.ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน และการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ก็เป็นเงื่อนไขการจบหลักสูตรทุกระดับ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยนักศึกษาที่ต้องนำความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติมาร่วมทำโครงการ โดยนักศึกษาร่วมรับผิดชอบเอง โดยเสนอให้สถานศึกษาอนุมัติโครงการภายใต้ขอบข่ายเนื้อหาที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประสบการณ์ กิจกรรมพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสนับสนุนงาน กศน.ซึ่งในส่วนของสถานศึกษาไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เพราะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามมาตรา 60 รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): บันทึก 3 ข่าว (เดชา) 
  หมายเลขบันทึก: 58546
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)