ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  วันที่ 10 พ.ย. 2549

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) กทม.เขต 1 เป็นเขตพื้นที่ชั้นในซึ่งมีโรงเรียนพอรองรับเด็กได้ แต่มีปัญหาเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษา เขตนี้จะเน้นเรื่องคุณภาพ ส่วน สพท.กทม.เขต 2 มีปัญหาต่อเนื่องยาวนานและรุนแรงที่สุด โดยมี 3 จุดวิกฤติ คือ จุดที่ 1 แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา มีเด็กเกินประมาณ 5,000 คน จุดที่ 2 ลาดพร้าวเกินประมาณ 1,000 กว่าคน ซึ่งเป็นเขตที่มีโรงเรียนยอดนิยมกระจุกตัวอยู่ และจุดที่ 3 บริเวณรอบๆสนามบินสุวรรณภูมิ เกินประมาณ 1,000 กว่าคน และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่วน สพท. กทม.เขต 3 มีเด็กเกินประมาณ 4,000 คนใน 4 เขต โดยมีจุดวิกฤติที่เขตบางขุนเทียน และคลองสาน ทั้งนี้ที่ประชุมได้ตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อวางแผนรับเด็กโดยเปิดรับพร้อมกันต่อไป