บันทึกข่าว 1(2) ก้าวฝ่าอุปสรรคของมัลติมีเดียในการศึกษา

เดชา
ก้าวฝ่าอุปสรรคของมัลติมีเดียในการศึกษา ในภูมิภาคอาเซียนและอินเดีย

 ชื่อเรื่อง ก้าวฝ่าอุปสรรคของมัลติมีเดียในการศึกษา

 ที่มา :http://www.nectec.or.th/bureaux/swl/report/ThaiMMReport.htm

สถิติจาก British Audio Visual Association พบว่าคนสามารถจำเรื่องที่เรียนได้ 80% ถ้าได้ทั้งเห็น ได้ยิน ได้ทำ  เทียบแล้วถ้า
แค่ได้เห็นและได้ยินเฉยๆ จะจำได้แค่ 20% ถ้าได้แค่เห็นหรืออ่านเฉยๆ จะจำได้แค่ 10% การใช้มีลติมีเดียโดยที่ผู้ใช้ได้ทั่งเห็น ทั้ง
ได้ยิน และได้ทำลงมือทำแบบฝึกหัดต่างๆ ทำให้ผู้ใช้จำในสิ่งที่ตนเรียนได้มากขึ้น เมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆ มัลติมีเดียจึงมีแนวโน้มว่าจะ
ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดีกว่าเทปเสียง วิดิโอเทป หรือหนังสือ

แม้ว่าแนวโน้มจะดี แต่การใช้มัลติมีเดียในการศึกษาในโรงเรียนของไทยยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควรจะเป็น  ปัญหาอุปสรรคของการ
ผลิตบทเรียนที่ใช้มัลติมีเดียยังมีให้ฝ่าฟันอีกมาก  จะฝ่าฟันได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจว่าอุปสรรคที่แท้แล้วคืออะไร บทความนี้ผู้เขียนได้
สรุปภาพรวมของปัญหาในภูมิภาคอาเซียนและอินเดียจากการประชุมเชิงปฏิบัติการของอาเซียน-อินเดียเรื่องมัลติมีเดียในระบบการ
ศึกษา วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2539 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว เชียงใหม่ บทความนี้สรุปมุมมองสถานภาพและปัญหาในการใช้มัล
ติมีเดียในการศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เดชา ดรินทพงศ์

คำสำคัญ (Tags)#บันทึก#(เดชา)#1ข่าว

หมายเลขบันทึก: 58539, เขียน: 10 Nov 2006 @ 22:15 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)