ลักษณะขององค์กรและอำนาจรัฐที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจสปา(เพื่อเสริมสวย)

Miss Akeanong Mongkondit

ถาม : ลักษณะขององค์กรธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณคืออะไร

ตอบ : ในธุรกิจสปาลักษณะขององค์กรในธุรกิจที่ตนเองตั้งใจไว้ น่าจะเป็นลักษณะแบบ ห้างหุ้นส่วนสามัญ เพราะด้วยรูปแบบของลักษณะของกิจการจะเป็นการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเข้าร่วมลงทุน(ประกอบการ)กัน ซึ่งในส่วนตัวก็ตั้งใจไว้ว่าจะจัดตั้งธุรกิจกับแม่และจะมีเพียง 2 คนเท่านั้นจะไม่หาผู้อื่นมาร่วมลงทุนอีก และสิ่งที่น่าสนใจของลักษณะของธุรกิจแบบนี้คือ เป็นลักษณะธุรกิจที่ก่อตั้งทำได้ง่าย มีความมั่นคงทางด้านการเงิน มีประสิทธิภาพ ลดภาวะทางด้านการเสี่ยงภัย แต่ข้อเสียของธุรกิจนี้ก็จะมี คือ อาจดำเนินกิจการได้ล่าช้า และอาจเกิดการขัดแย้งระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ต้องรับผิดชอบหนี้สินโดยไม่จำกัดจำนวน ซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลหลักอีกอย่างที่ได้กล่าวดังข้างต้นไว้แล้วว่าที่จะมีหุ้นส่วนเพียง 2 คนเท่านั้น และคิดว่าธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจหนึ่งที่จะบริหารกันเองในครอบครัวเท่านั้น จะไม่หาผู้อื่นเข้ามาร่วมประกอบการเพราะหากเกิดความขัดแย้งในกิจการไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก็จะต้องมีการประชุมร่วมและหาข้อตกลงโดยถือเสียงข้างมากเป็นหลัก แต่หากเป็นการบริหารกันเองภาย ในครอบครัวส่วนใหญ่แล้วการเสนอแนะ การลงความเห็นจะเป็นกันเองและง่ายกว่า  

ถาม : อำนาจรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านอย่างไร

ตอบ : ในการประกอบธุรกิจสปาอำนาจของรัฐที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในแง่ของกฎหมายนั้น จะมีกฏหมายภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการบัญชี กฎหมายประกันสังคม กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายสาธารณสุข กฎหมายการประกอบกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัด(ลักษณะของธุรกิจที่เลือกไว้) ฯลฯ ในส่วนของอำนาจรัฐในด้านอื่นๆ เช่น การจดทะเบียนการจัดตั้งกิจการ การเสียภาษี การขอติดตั้งสาธารณูปโภคต่างๆ การขึ้นทะเบียนนายจ้าง การยื่นขอแบบก่อสร้าง/ต่อเติมสถานประกอบการต่อการโยธาประจำสำนักงานเขตในพื้นที่นั้นๆ เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Akeanong-Mongkondit

คำสำคัญ (Tags)#ลักษณะขององค์กรและอำนาจรัฐที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจสปา(เพื่อเสริมสวย)

หมายเลขบันทึก: 58538, เขียน: 10 Nov 2006 @ 22:14 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 19:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เปิดมาเจอ เลยต้องอ่านซะหน่อย

รูปสวยค่ะ