องค์กรธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋อง

  ติดต่อ

  จัดตั้งองค์กรธุรกิจอะไรดีที่จะเหมาะกับธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋อง  

การประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋อง เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต และการจัดส่งสินค้า ซึ่งอาจไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ได้ และเป็นการทำงานที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน มีการบริหารงานที่ต้องการความชำนาญในหลายๆ ส่วน เช่น

1. การติดต่อกับผู้ผลิตผลไม้ในประเทศ เพื่อรับผลไม้สดมาทำเป็นผลไม้กระป๋อง

2. การติดต่อกับหน่วยราชการ เช่น การจัดตั้งโรงงาน , การตรวจสอบมาตรฐานการผลิต , การติดต่อเรื่องแรงงานและสวัสดิการ เป็นต้น 

3. การบริหารงานภายในองค์กร เช่น การติดต่อหาลูกค้า, การจ่ายเงินค่าสินค้า, การจัดซื้อวัตถุดิบ, การจัดส่งวัตถุดิบ เป็นต้น  

4. การติดต่อกับต่างประเทศ

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการดำเนินงานต่างๆ ภายในองค์กร เป็นงานที่ต้องติดต่อกว้างขวางกับบุคคลและองค์กรรัฐหรือเอกชนต่างๆ ในวงกว้าง และใช้ต้นทุนสูงในการดำเนินกิจการ จากการพิจารณาในหลายๆ ด้านแล้วเห็นว่าองค์กรธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋อง คือการจัดตั้งองค์กรในรูปแบบบริษัท จำกัด  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน benyapa_mut23_business law

หมายเลขบันทึก: 58545, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-03 19:33:53+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #องค์กรธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋อง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)