องค์กรธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋อง

จัดตั้งองค์กรธุรกิจอะไรดีที่จะเหมาะกับธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋อง

การประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋อง เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต และการจัดส่งสินค้า ซึ่งอาจไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ได้ และเป็นการทำงานที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน มีการบริหารงานที่ต้องการความชำนาญในหลายๆ ส่วน เช่น

1. การติดต่อกับผู้ผลิตผลไม้ในประเทศ เพื่อรับผลไม้สดมาทำเป็นผลไม้กระป๋อง

2. การติดต่อกับหน่วยราชการ เช่น การจัดตั้งโรงงาน , การตรวจสอบมาตรฐานการผลิต , การติดต่อเรื่องแรงงานและสวัสดิการ เป็นต้น 

3. การบริหารงานภายในองค์กร เช่น การติดต่อหาลูกค้า, การจ่ายเงินค่าสินค้า, การจัดซื้อวัตถุดิบ, การจัดส่งวัตถุดิบ เป็นต้น  

4. การติดต่อกับต่างประเทศ

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการดำเนินงานต่างๆ ภายในองค์กร เป็นงานที่ต้องติดต่อกว้างขวางกับบุคคลและองค์กรรัฐหรือเอกชนต่างๆ ในวงกว้าง และใช้ต้นทุนสูงในการดำเนินกิจการ จากการพิจารณาในหลายๆ ด้านแล้วเห็นว่าองค์กรธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋อง คือการจัดตั้งองค์กรในรูปแบบบริษัท จำกัด  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน benyapa_mut23_business law

คำสำคัญ (Tags)#องค์กรธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋อง

หมายเลขบันทึก: 58545, เขียน: 10 Nov 2006 @ 22:39 (), แก้ไข: 03 Jun 2012 @ 19:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)