การใช้งาน wordpress ผ่าน web proxy ภายในองค์กร

FST
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เราสามารถติดตั้ง Wordpress เพื่อใช้งานภายในองค์กรได้ครับ แต่อาจจะพบปัญหาว่าตัว wordpress นั้นจะฟ้อง error เนื่องจากไม่สามารถตรวสอบและดาวน์โหลดไฟล์สำหรับ update ผ่าน ตัว proxy ได้ การแก้ปัญหานั้นไม่ยากครับ ให้ท่านเปิดไฟล์ขื่อ WP-CONFIG.PHP แล้วเติมบรรทัดต่อไปนี้เข้าไปครับ (อ้่างอิงการทดสอบจาก wordpress 4.1 ครับ)

define('WP_PROXY_HOST', 'your.proxy.host'); //ตรงนี้เติมชื่อเครื่อง proxy ขององค์กรท่านลงไป
define('WP_PROXY_PORT', '8888'); //ตรงนี้แก้เป็นหมายเลข port สำหรับเชื่อมต่อกับ proxy ของท่าน
define('WP_PROXY_USERNAME', 'username'); //ใส่บัญชีผู้ใช้งานสำหรับ proxy
define('WP_PROXY_PASSWORD', 'xxxxxxxxx'); //ใส่รหัสผ่าน
define('WP_PROXY_BYPASS_HOSTS','localhos­t' ); //ใส่ชื่อเครื่องที่ท่านไม่ต้องการใช้งาน proxy หรือไม่ต้องแก้ก็ได้ครับ


ง่ายๆ แค่นี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ขอบคุณ credit จากหน้านี้ครับ https://wordpress.org/support/topic/cant-update-firewallproxy-issues

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HICTความเห็น (0)