ศูนย์วิจัยและพัฒนาไมัผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน เปิดฝึกอบรม การผลิตมะละกอคุณภาพ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 สนใจเข้ารับการฝึกอบรมโทร 034-281084 ขอบพระคุณครับ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไมัผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน เปิดฝึกอบรม การผลิตมะละกอคุณภาพ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 สนใจเข้ารับการฝึกอบรมโทร 034-281084 ขอบพระคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สามารถ เศรษฐวิทยาความเห็น (0)