ความประทับใจในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง

อบอุ่น จริงใจ สดไส หน้าค้นหา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับ

เขียนเมื่อ 

คุณคือคนสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง