ความประทับใจในการสอนในวิทยาลัยบรมราชชนนีตรัง

ตลอดระยะเวลา 20 ปีกับการทำหน้าที่สอนนักศึกษาพยาบาล ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน มีความประทับใจในความตั้งใจ มุ่งมั่นของนักศึกษา ในการเรียนรู้ ซึ่งทุกครั้งที่มีการศึกษาภาคปฏิบัติอาจารย์ก็ได้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับ