ความประทับใจในการสอนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง

มาทำงานที่นี่มาเกือบ 9 ปี แล้ว รู้สึกประทับใจหลายเรื่อง ได้พบกับผู้ร่วมงานที่ดี ช่วยกันทำงาน

นักศึกษาส่วนใหญ่น่ารัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับ