ความประทับใจในการสอนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง


จากประสบการณ์การเรียนการสอนส่วนใหญ่ เป็นการสอนภาคปฏิบัติ ทั้งในหอผู้ป่วยและชุมชนที่ผ่านมามีความภาคภูมิใจ คือการที่ได้มีถ่ายทอดความรู้ หรือหลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง การศึกษาเพิ่มเติม และการเตรียมตัวก่อนการสอนของผู้สอนและนอกจากนี้ยังได้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมของการเป็นพยาบาลที่ดีแก่ผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพราะผู้สอนมีความคิดเห็นว่าการเป็นพยาบาลที่ดีต้องอาศัยทั้งการมีความรู้เชิงวิชาชีพ ความรู้ทางด้านศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านกฎหมาย สังคมศาสตร์ ฯลฯ และจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพควบคู่ไปด้วยแต่บางครั้งก็ยังไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นผู้สอนที่ดีหรือไม่ เนื่องจากประสบการณ์ของผู้สอนยังน้อย และยังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ไม่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสอนที่ทำให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ จึงทำให้เกิดไม่ความมั่นใจในการสอนเท่าที่ควร และคิดว่าจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนอย่างสม่ำเสมอ และขณะมีการเรียนการสอนจะต้องเพิ่มกระบวนการที่ทำให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆได้ให้มากขึ้น ถึงอย่างไรก็ตามจากการสอนที่ผ่านมาก็สามารถทำให้นักศึกษาผ่านการประเมินในการฝึกปฏิบัติงานในรายวิชานั้นได้

หมายเลขบันทึก: 585391เขียนเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2015 10:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2015 10:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี