ความประทับใจในการสอนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ความภูมิใจในการที่ได้เป็นอาจารย์สอน เป็นผู้ให้ความรู้นักศึกษา ซึ่งนักศึกษาเปรียบเสมือนต้นไม้ที่กำลังรอคนมาใส่ปุ๋ย ปรวนดิน เพื่อที่จะให้มีการเจริญเติบโตที่งอกงามต่อไป งานด้านการสอนเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยที่เดียว หากเรามีความมุ่งมั่น และตั้งใจ และมีใจรัก ก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำ นั้นเป้นสิ่งที่มีคุณค่า และมีความสุขทุกครั้งที่สอน.............ด้วยรัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานความเห็น (1)

เยี่ยม!!!!