ความประทับใจในการสอนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีตรัง

ความประทับใจในการสอนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง คือ มีนักศึกษาที่น่ารัก พร้อมที่จะเรียนรู้ ตั้งใจในการเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานความเห็น (3)

ดีมากๆ

สอนกายวิภาคให้นักศึกษาคนเก่งๆ ของเรา

Fighto