ความประทับใจในการสอนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

ตลอดระยะเวลาที่ได้สอนนักศึกษา สิ่งที่ประทับใจในการสอน คือ การที่เราสามารถพัฒนาการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน โดยการที่เราปรับการสอนไปเรื่อยๆ เข้าในความแตกต่างและบริบทของนักศึกษา....สอนนักศึกษาจากที่เขาไม่เข้าใจ จนเข้าใจได้อย่างที่เราเข้าใจ...และสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขในการสอน คือ รอยยิ้มที่สดใสของนักศึกษา

ความเป็นครู เป็นครูด้วยหัวใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับ

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ