บันทึก กิจกรรมวันคณิตศาสตร์ (2/2/58)


โรงเรียนได้จัดกรรมวันคณิตศาสตร์ขึ้นในหอประชุมโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม การบรรยายความรู้เกี่ยวกับหลักคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนที่ชื่นชอบวิชาคณิตศาสตร์ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมตอบคำถามทางคณิตศาสตร์แจกของรางวัล รวมถึงเกมที่ต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์มาบูรณาการความรู้คู่กับเกมให้นักเรียนได้ใช้ความคิดและการคำนวณ เรียกว่าเป็นกิจกรรมการคิดวิเคราะห์อย่างแท้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)