บันทึก กิจกรรม "ทำบุญโรงเรียน" (30/1/58)งานทำบุญโรงเรียน ได้มีการจัดทำบุญขึ้นทุกปีเพื่อเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู กรรมการสถานศึกษา ร่วมทำบุญโรงเรียนเพื่อความเป็นศิริมงคลในการจัดการศึกษา คณะครู กรรมการสถานศึกษา มีความสุข และมุ่งหวังอานิสงค์ผลบุญจากการทำบุญครั้งนี้ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นตลอดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)