บันทึก การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.2 (21/11/58)


การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 นี้ จะสอนในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอ โดยใช้โปรมแกรม Corel Video Studio เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในด้านการตัดต่อวิดีโอ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน นักเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานการใช้โปรมแกรม Corel Video Studio และสนุกสนานกับการทำวิดีโอของตนเอง โดยจะใช้แผนการสอนทั้งหมด 20 แผน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)