นิทรรศการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านซ่อง หมู่ 4 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

นิทรรศการ TO BE NUMBER ONE ที่โรงเรียนบ้านซ่อง ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

จัดโดย โรงพยาบาลบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE ร่วมกับ พอสว.
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ
โดยมี
นพ.นพดล อธิรัตน์ปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านลาด
นายรัฐพล นิโครธานนท์ นายอำเภอบ้านลาด
นายสำราญ เจริญผล สาธารณสุขอำเภอบ้านลาดคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE ของเครือข่ายโรงพยาบาลบ้านลาด ได้แก่
นางลดาวัลย์ เรืองอร่าม
นางอุบล สังข์ทอง
นางสาวเพลงพิณ ทองจีน

ภายในนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE ของเครือข่ายโรงพยาบาลบ้านลาด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงพยาบาลบ้านลาดความเห็น (0)