สัปดาห์ที่ 11 ผู้ใหญ่ใจดีมอบของขวัญกับนักเรียน (15/1/2558)

สวัสดีครับ

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 ทางหน่วยงานของรัฐได้มาจักโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านไทร ตำบลไทร อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เป็นโครงการของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ คือนายศักดิ์ สมบูรณ์โต

ได้มอบของขวัญให้กับนักเรียนบ้านไทรย้อย นักเรียนทุกคนมีรอยยิ้มครับ (15/1/2558)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)