บันทึก การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1 (20/11/58)

การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของโปรงแกรม Adobe Photoshop ตลอดทั้งภาคเรียนที่ 2 จะสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐานของการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เกี่ยวกับการแก้ไขภาพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย การ์ตูนแอนนิเมชั่นและกราฟฟิก เป็นต้น เป็นการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทั่วไปของตัวโปรมแกรม โดยจะใช้แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 20 แผน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)