ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาเขื่อน ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาเขื่อน ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ผ่านมาตราฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ปี 2557 และได้ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี


โชว์นิทรรศการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาเขื่อนนำเสนอประวัติความเป็นมา พัฒนาการทั้ง 6 ด้าน กิจกรรมประจำเดือน กิจกรรมประจำวัน


การแสดงของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาเขื่อนบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงพยาบาลบ้านลาดความเห็น (0)