บันทึก การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (31/10/57)


ที่มา : http://www.teeneecm.com/fb/logout/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-1229

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการนัดกำหนดการ การส่งงานในการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ พูดคุยทำข้อตกลงเงื่อนไขในการนิเทศน์นักศึกษาในภาคเรียน ที่ 2/2557 รวมถึงรายละเอียดเงื่อนไขการขอใบประกอบวิชาชีพ การเตรียมความพร้อมก่อนการออกฝึกสอนจริง มีการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักในการเรียนการสอน ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากวิทยากรที่รับเชิญ และได้มีการกำหนดวันในการสัมนาครั้งต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)