บันทึก กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า (29/10/57)

จากกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติของโรงเรียน ดิฉันจะไม่ค่อยจะมีหน้าที่ในการดูแลการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง แต่จะมีครูที่มีหน้าที่คุมแถวโดยตรงเท่านั้นที่จะมีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมนี้ เพราะต่างก็จะทำหน้าที่ของตนเองซึ่งนักศึกษาฝึกประสบการแต่ละคน ก็จะอยู่ตามห้องพักของตนเอง เสมือนทำงานในระบบของงานของเอกชนทั่วไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)