บันทึก วันแรกของการเปิดเรียน (27/10/57)

วันแรกของการเปิดเรียน โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ มีทั้งเด็กนักเรียนที่เข้ามาใหม่และเด็กนักเรียนเดิม ทุกคนดูท่าทางตื่นเต้นพูดคุยกันสนุกสนาน ไม่เพียงแต่เด็กนักเรียนเท่านั้นที่ตื่นเต้นกับการเปิดเรียน ตัวของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคนก็ด้วย เป็นการเปิด

ประสบการณ์การเรียนการสอนใหม่ในระดับมัธยม ซึ่งแตกต่างจากการฝึกประสบการณ์ เมื่อเทอมที่ผ่านมา ที่ทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา เป็นงานที่ยากขึ้นท้าทายขึ้นและต้องเพิ่มความรับผิดชอบมากกว่าเดิม ดังนั้นการฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนนี้นับเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มีค่าอย่างยิ่งก่อนจะจบการศึกษาในฐานะครู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)