การคำนวณหาค่า Excel ส่งงานครั้งที่ 3

monwan
การคำนวณหาค่า Excel

Microsoft Excel

เป็นโปรแกรมประเภทตารางคำนวณ ( Spreadsheet) ที่มีผู้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถทำงานได้อย่างครอบคลุมหลายรูปแบบและยิ่งผู้อ่านที่เป็นคนทำงานด้วยแล้ว คงจะเห็นว่าถ้าใครใช้ Excel ไม่เป็นหรือใช้ไม่คล่องก็จะเป็นปัญหาอยู่พอสมควร
                รูปแบบการคำนวณด้วย Excel เราสามารถใช้โปแกรม Excel สร้างตารางคำนวณได้หลายรูปแบบ ตัวที่จะช่วยเราคงหนีไม่พ้นการนำสูตรและฟังก์ชั่นมาใช้ ดังนั้นเราควรที่จะต้องรู้จักความสามารถในการคำนวณของ Excel ว่าทำอะไรได้บ้าง ดังต่อไปนี้
    1.  การคำนวณอัตโนมัติ
    2.  การคำนวณโดยใช้สูตรแบบปกติ
    3.  การคำนวณโดยใช้สูตรแบบฟังก์ชั่น
    4.  การคำนวณโดยใช้สูตรแบบอาร์เรย์ 

การคำนวณอัตโนมัติ บางทีเราคีย์ตัวเลขในตาราง เราอาจจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบตัวเลขหรือดูผลลัพธ์ว่าถูกต้องหรือไม่โดยไม่ต้องการให้แสดงผลลัพธ์ในตารางนั้น ๆ เราสามารถใช้คำนวณอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้สามารถทราบผลลัพธ์ได้ทัน โดยที่ไม่ต้องป้อนสูตรหรือฟังก์ชั่นใด ๆ ด้วยการดูผลลัพธ์ที่ Status Bar (แถบสถานะ) ซึ่งมีวิธีการใช้ดังนี้
    1.  คลิกเลือกคำสั่ง แถบสถานะ ในเมนู มุมมอง
    2.  จะปรากฎ แถบสถานะ ด้านล่างของหน้าจอ      
                                                  

     3.  คลิกขวาที่ แถบสถานะ จะปรากฎกล่องแสดงคำสั่ง
    4.  เลือกคำสั่งที่ต้องการ (ในที่นี้เลือกคำสั่ง Sum)
    5.  แดรกเมาส์เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการคำนวณ
    6.  จะปรากฎผลลัพธ์ที่ แถบสถานะ
          

การคำนวณโดยใช้สูตร      การใช้สูตรเป็นวิธีที่ใช้ในการคำนวณที่นิยมมากที่สุด เพราะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว และสูตรบางอย่างยังสามารถช่วยคำนวณข้อมูลตัวเลขที่ซับซ้อนได้อีกด้วยซึ่งแต่ละสูตรมีรูปแบบการใช้ที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้   

   1.  การคำนวณโดยใช้สูตรรูปแบบปกติ
   
2.  การคำนวณโดยใช้สูตรแบบฟังก์ชั่น
   3.  การคำนวณโดยใช้สูตรแบบอาร์เรย์

1.  การคำนวณโดยใช้สูตรรูปแบบปกติ      สูตรรูปแบบปกติจะเป็นสูตรที่เป็นสมการที่ใช้ดำเนินการกับข้อมูลในชีท ด้วยการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เช่น เครื่องหมายบวก ลบ คูณ หาร การอ้างถึงเซลล์อื่น หรือสูตรที่ใช้รวมข้อความ เป็นต้น        

2.  การคำนวณโดยใช้สูตรแบบฟังก์ชั่น       เราสามารถใช้สูตรแบบฟังก์ชั่นช่วยคำนวณข้อมูลที่ซับซ้อนหรือมีปริมาณมากได้ ซึ่งฟังก์ชั่นใน Excel เป็นสูตรที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและถูกสร้างให้เหมาะกับงานเฉพาะอย่าง  

3.  การคำนวณโดยใช้สูตรแบบอาร์เรย      การใช้สูตรแบบอาร์เรย์สามารถทำหลาย ๆ การคำนวณให้คืนค่าเป็นผลลัพธ์เดียวหรือหลายผลลัพธ์ได้ โดยสูตรอาร์เรย์จะทำงานกับชุดอาร์เรย์ตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป    จะเห็นว่าสูตรแบบต่าง ๆ มีความยากง่ายที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการสร้างสูตรนั้น เราจะต้องทราบหลักการทำงานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ในสูตร รวมถึงลำดับในการคำนวณ เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการแสดงผลลัพธ์ทั้งสิ้น  อ้างอิงจาก http://www.thaigoodview.com  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน History 49240247

คำสำคัญ (Tags)#excel

หมายเลขบันทึก: 58507, เขียน: 10 Nov 2006 @ 18:36 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 10:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)