ลปรร ระดับเอเชีย Training Laboratory for HIV ( ตอนที่2)

ประสบการณ์การจัดหลักสูตรอบรมให้ชาวต่างชาติ 6 สัปดาห์

ประสบการณ์การจัดหลักสูตรอบรมให้ชาวต่างชาติ 6 สัปดาห์( ตอนที่2)

 และแล้ววันสุดท้ายของการฝึกอบรมหลักสูตร Laboratory of HIV ก็มาถึง

ตอนเช้าได้จัดให้ผู้รับการอบรมนำเสนอแผนพัฒนางาน จากความรู้ที่ได้รับ เมื่อกลับสู่ประเทศเกาหลีเหนือ

หลังจากนั้นเวลาประมาณ 11.30 น. ได้เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการ แพทย์หญิงอัจฉรา เชาวะวณิชย์ มาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้ผู้รับทุนองค์การอนามัยโลกแพทย์เกาหลีเหนือ Dr. Kim และ Dr. Kwang

หลังจากเสร็จพิธีได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน การฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่จัดเป็นหลักสูตรระยะยาว 6 สัปดาห์ แต่เดิมเคยจัดเพียงหลักสูตรสั้น ๆ 1-2 สัปดาห์ และมีผู้เข้าอบรมครั้งละ 10-15 คน โดยมีคณะทำงานเฉพาะกิจช่วยกันดำเนินการ โดยมักจะมีคุณธัญจิรา และคณะ หรือทีมงานของ รศ. พญ. จันทพงษ์ วะสี ที่โรงพยาบาลศิริราช มาเป็นผู้ดูแลเรื่องต่าง ๆ ให้ เช่น อาหารโรงแรม เอกสาร และ การรับส่งสนามบิน

ในครั้งนี้ ดิฉันและเจ้าหน้าที่ทุกคนในงานภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ มีหน้าที่ช่วยกันทั้งด้านวิชาการ และความเป็นอยู่ของผู้รับการอบรมให้ดีที่สุด เพื่อให้ได้รับความรู้ เกิดความเข้าใจและประทับใจมากที่สุด

จากการประเมินและวัดผลผู้เข้ารับการอบรม ได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคน ที่มีส่วนร่วม ทำให้งานประสบความสำเร็จด้วยดี ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้รับผิดชอบภารกิจต่าง ๆ มีดังนี้

 1. ด้านการสอนและนำไปฝึกอบรมนอกสถานที่ นอกจาก ดิฉันแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ(ปกติเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ให้ผู้ป่วย) อีก 5 ท่าน ได้แก่ คุณสุมนมาลย์, คุณสมคิด, คุณพยงค์, คุณไพศาล และคุณธารนที

2. ด้านสนับสนุน มีหน้าที่หลายด้านคือ เชิญวิทยากรภายนอก ประสานงานกับ WHO ไทยที่สำนักงานปลัดกระทรวง เตรียมเอกสาร จัดอาหารว่าง ดูแลห้องพัก ห้องเรียน และอุปกรณ์โสตฯ งานเหล่านี้ได้ เจ้าหน้าที่ด้านธุรการ พนักงานห้องทดลอง และคนงานห้องทดลองช่วยกัน ได้แก่ คุณนิภาพร, คุณประทิน, คุณวันทนีย์, คุณขวัญตา และคุณดอกไม้

นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานสารสนเทศ ได้แก่ คุณวิโรจน์ (คุณแม็ค) และน้องปุ้ย มาช่วยติดตั้ง อินเตอร์เน็ต สำหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในช่วงเวลาพักกลางวัน

กลุ่มการพยาบาล ได้ส่งคุณกรุณา ลิ้มเจริญ พาไปแนะนำสถานที่และหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบัน ด้านวิชาการ

นอกจากความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากงานภูมิคุ้มกันแล้ว ยังได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบันมาร่วมกันให้ความรู้ด้วยคือ

ภายในสถาบันบำราศฯ ได้แก่ พญ. อัจฉรา , นพ. สมสิทธิ์, นพ. บุญชัย, นพ. พรชัย, นพ. อมรพันธ์, นพ. วีรวัฒน์, คุณพันธ์ทิพย์ , คุณบุญช่วย (งานจุลชีวะ ฯ)

ภายนอกสถาบันบำราศฯ ได้แก่

กรมควบคุมโรค นพ. อนุพงศ์ ชิตวรากร

กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (กองกามโรค) คุณสมชัย ภาควิชาจุลชีวะฯ ศิริราชพยาบาล ศจ. รวงผึ้ง, รศ. สุดา, ผศ. ศุภร คุณ นาวิน คุณจินดา และคณะ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ คุณสินีนาฏ คุณเกรียงศักดิ์ คลินิกนิรนาม

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย คุณสมศรี

นับว่าทุกท่านที่กล่าวนามและอาจจะมีบางส่วนที่มิได้กล่าวถึง ได้มีส่วนร่วมในการทำให้การถ่ายทอดความรู้ครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล ผู้จัดการหลักสูตร 10 พฤศจิกายน 2549

หมายเหตุ ในโอกาสต่อไป จะนำประสบการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานครั้งนี้ มาเล่าสู่กันฟัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคนิคการแพทย์ สถาบันบำราศนราดูร

คำสำคัญ (Tags)#for#tech#in#med#korea#laboratory#(training#hiv)#(dpr#bidi)

หมายเลขบันทึก: 58504, เขียน: 10 Nov 2006 @ 18:00 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 16:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

คมเนตร
IP: xxx.7.133.56
เขียนเมื่อ 

ศิริรัตน์

เราเข้ามาอ่าน

ถ้าจะไปเกาหลีเหนือ จะโทรไปถามรายละเอียด