สวัสดีครับ ผมชื่อ นายสยมภู  ศรีสวัสดิ์ รหัส 4641440033 อยู่โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ บ้านผมอยู่แถวบางครับ ซอยลาซาล เดินทางไกลมากครับ รถติดประจำเลย ถ้ามาเรียนของอาจารย์สายก็อย่าว่ากันนะครับ แต่ผมจะพยายามมาให้ทัน และจะตั้งใจเรียนวิชาสัมมนาทางการศึกษาให้ดีที่สุดครับ