การเปลี่ยน background ให้เข้ากับ theme “โมเดลปลาทู” ของอาจารย์จันทวรรณ ต้องขอยืมมาใช้นะคะ
ตอนแรกต้องทำการสร้าง background ขึ้นมาก่อน ตามมาดูวิธีทำเลย
Background ลายตารางหมากรุก (ฉบับด่วนจี๋ไปรษณีย์จ๋า)
  
 


1.สร้างไฟล์ใหม่ ให้มีขนาดใหญ่กว่า ขนาดของลายตารางที่ต้องการ ในตัวอย่าง สร้างไฟล์ขนาด 30x30 pixelsแล้ว ทำให้พื้นหลังโปร่งใส
 

2. กดปุ่ม Print Screen แล้วใช้คำสั่ง File > New ไม่ต้องปรับขนาด กด OK จากนั้นให้กด Ctrl+V ภาพในหน้าจอจะถูก Paste ลงไป
 

3. ใช้   ปรับ Style เป็น fixed แล้วกำหนดขนาดของลายที่ต้องการ ลงไปใน Width และ Height เลือกบริเวณที่เป็นตาราง แล้วใช้คำสั่ง Edit > Copy
 

 


4. ใช้คำสั่ง File > New อีกครั้ง ไม่ต้องปรับขนาด กด OK จากนั้นให้กด Ctrl+V จะได้ลายตารางที่เอามาใช้ได้
 


5. หากต้องการลายขาว-ดำ ให้ใช้คำสั่ง Image > Adjust > Bringthness/Contrast.. แล้วปรับ Contrast เป็น +100 แต่ถ้าต้องการตารางสี ให้ใช้คำสั่ง Hue / Saturation.. คลิกที่ Colorize แล้วปรับสีด้วย Hue เป็นอันเสร็จสมบูรณ์
        

 

 

ซึ่งสามารถนำไปปรับให้เข้ากับ theme ที่ทุกคนใช้อยู่ได้เหมือนตัวอย่างนี้

อย่าลืมติดตามนะคะ ว่าครั้งต่อไปจะมีอะไรมาฝากกันอีก ......