UKM-8 : การจัดบริการสำหรับเด็กพิการ


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 2 เรื่องเล่าที่ 4
ผู้เล่า : พัชราภา อินทร์ชลิต
จาก : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง : การจัดบริการสำหรับเด็กพิการ

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         DSS (Disability Support Service) งานบริการสนับสนุนนิสิตพิการ เป็นหน่วยงานสำหรับบริการนิสิตพิการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยในหลากหลายสาขาวิชาแตกต่างกัน

         เดิมมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดโอกาสให้คนพิการเข้าเรียนแต่ไม่เคยมีระบบการจัดการพิเศษ เมื่อได้เข้าร่วมสัมมนาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการจัดโดยวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และนำมาดำเนินการ จะพบปัญหาเรื่องงบประมาณ และบุคลากร แต่ตามพรบ.การศึกษา สถาบันจะต้องจัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ทางการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ ระยะแรกมหาวิทยาลัยมองว่าเป็นการลงทุนที่สูง เนื่องจากครุภัณฑ์เป็นครุภัณฑ์เฉพาะทางมีราคาสูง เช่น เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ ดังนั้น DSS จะต้องนำเสนอให้เห็นถึงความสำคัญในด้านการพัฒนาผู้พิการ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก

         บัณฑิตตาบอด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ดังนั้นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือคนตาบอด เช่นมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนในด้านสื่อ และการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

         DSS มีการสร้างอาสาสมัครจากนิสิตทั่วไป และจัดตั้งเป็นชมรมเพื่อนแก้ว มีการจัดอบรมอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ ฝึกทักษะการเคลื่อนไหว ของคนตาบอด

         กระตุ้นให้นิสิตพิการมีความมุ่งมั่น และพัฒนาตนเองให้มีความสามารถมากกว่าปกติโดยการส่งเสริมให้กำลังใจ และมีการให้เสื้อสามารถแก่อาสาสมัคร ที่ปฏิบัติงานเข้มแข็งอีกด้วย

         นอกจากอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียนแล้ว DSS ยังจัดอบรมอาสาสมัครผลิตหนังสือเสียง DAISY ซึ่งมีลักษณะเป็นหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อคนตาบอด

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. การไม่ยึดติดกับกรอบงบประมาณของสถาบัน

         2. ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

         3. ความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคคล

         4. ผู้บริหารให้ความสำคัญของนิสิตพิการ

คุณลิขิต
         1. ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร
         2. นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบุรี

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#พัชราภา#อินทร์ชลิต

หมายเลขบันทึก: 58490, เขียน: 10 Nov 2006 @ 17:07 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณ อ.วิบูลย์ ที่นำเรื่องเล่ามาถ่ายทอดต่อค่ะ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไป ได้อ่าน
  • เป็นหนึ่งในความภูมิใจของเราชาวมมส.ค่ะ
  • ขอบพระคุณค่ะ คุณแต้วที่ให้กำลังใจกันเสมอมา ^__*
  • ตอนนี้กำลังจะคลอดแล้วค่ะ