ปรับหลักสูตร เมื่อคุรุสภา เปลี่ยนมาตรฐาน 9 สาระ

อ.หนึ่ง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เช้าวันจันทร์ ที่ ๒ ก.ติงจากคณณพ. ครูบาอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมกันในประเด็น การท้วงติงจากคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานการผลิต เรื่องการปรับปรุงหลักสูตร การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ และพลศึกษา หลักสูตรจะมีความแตกต่างกัน เพราะคุรุสภา ปรับเปลี่ยนมาตรฐานวิชาชีพจาก 9 มาตรฐานเป็น 11 มาตรฐาน ส่งผลให้สาขาคอมต้องใช้หลักสูตรตาม 9 มาตรฐาน ส่วนพลศึกษา ต้องปรับตาม 11 มาตรฐาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุจโรจน์ แก้วอุไรความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาระเพิ่ม ดีกว่า ไม่มีสาระ ครับ อาจารย์หนึ่ง