บนเส้นทางการเติบโตของเศรษฐกิจเชียงราย3.1 การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่พ.ศ.2544 เมื่อมีการลงนามเปิดการค้าเสรีระหว่างไทยจีน นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะเขตอำเภอชายแดน คือ อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อย่างต่อเนื่อง สรุปโดยย่อดังนี้
3.1.1
การขยายตลาดการค้าเสรี การเปิดประตูเศรษฐกิจเพื่อการค้าขายผลผลิตภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมการเกษตร ทั้งจากประเทศไทยสู่ประเทศจีน และประเทศจีนสู่ประเทศไทย
3.1.2
การขยายเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อการติดต่อระหว่างประเทศไทย พม่า จีน ลาว
3.1.3
การขยายตัวของการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและในเขตชายแดน 3 ประเทศ คือ พม่า ลาว และจีนตอนใต้
3.1.4
การขยายชุมชน และจำนวนประชากรชาติพันธุ์ และชนกลุ่มน้อย และแรงงานต่างด้าว ในเขตชายแดนและในเขตเมืองใหญ่ เนื่องมาจากสาเหตุของการพัฒนาจังหวัด

3.2 โครงการวางผังพัฒนาพื้นที่ประตูการค้าเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคในอาเซียน จังหวัดเชียงราย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งได้มีการจัดทำประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมดุสิตไอร์แลนด์รีสอร์ท เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานพัฒนาภาครัฐ เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการเตรียมการพัฒนาพื้นที่ใน 3 อำเภอหลัก คือ อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงอขง จังหวัดเชียงราย โดยบริษัทโมดัส คอนเซาท์แทน ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและจัดเตรียมการให้แก่กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 20 แผน ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ รวม 73 โครงการย่อย งบประมาณเบื้องต้นประมาณ 1,700 ล้านบาท

3.3 จากรายละเอียดในข้อ 3.1 และ 3.2 นั้น ยังคงมีประเด็นที่มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา มีความวิตกกังวล ดังนี้
3.3.1 การคุ้มครองสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทุกรูปแบบ ควรมีความเฉพาะของประเด็นการคุ้มครอง
3.3.2 การคุ้มครองสุขภาวะแวดล้อม สภาพแวดล้อม/ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของประชาชน ซึ่งในพื้นที่ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ควรต้องมีนโยบายที่ชัดเจนของการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่อาหาร พื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นการดูดซับมลภาวะที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติ
3.3.3 ระบบอาชีวอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างชาติที่จะเข้ามามีส่วนสำคัญในปัจจัยการผลิตทางระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเกษตรในจังหวัดเชียงราย

หมายเลขบันทึก: 584969เขียนเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2015 10:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2015 10:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี