สัปดาห์ที่ 4 (25-11-57) <ปัญหาต้องแก้ไข>

วันนี้ผมได้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ในการทำPower Point นำเสนอในเรื่องสิ่งที่ตนเองชอบ แต่เด็ก ๆ กลับลืมวิธีที่ผมสอนให้ไปในอาทิดต์ก่อน ผมต้องนั่งกลับมาทบทวนให้กับเด็กอีกครั้งแต่ครั้งนี้ผมอธิบายแต่ละขั้นตอนช้า ๆ และถามนักเรียนว่าแต่ละขั้นตอนเข้าใจไหมมีอะไรที่สงสัยบ้างค่อย ๆ สอนไปอย่างช้าเพื่อให้เด็กทุกคนนั้นเข้าใจอย่างเท่าเทียมกัน พอสอนซ้ำเสร็จแล้วผมก็ได้มอบหมายงานให้เด็ก ๆ ทำซึ่งแต่ละคนต่างลงมือทำอย่างตั้งใจและไม่มีใครถามผมเลย มันทำให้ผมรู้สึกดีว่าสิ่งที่ผมสอนไปนั้นเด็กเข้าใจและนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชวกร ไชยสิทธิ์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)