สัปดาห์ที่ 3 (21-11-57) <มาร์ชชิ่งความดี>

ศุกร์สุดสุปดาห์วันนี้ทางโรงเรียนบ้านหนองโค้งมีกิจกรรมยามเช้ามาร์ชชิ่งความดีเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเช็คร่างกายให้พร้อมที่จะทำความดี เป็นแบบกายบริหาร เพื่อออกกำลังกายยามเช้าให้เก็บเด็ก ๆ ซึ่งเด็ก ๆ ทุกคนต่างให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี เพราะกิจกรรมให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ต้องขอขอบคุณพี่ ๆ วิทยากรที่มาสอนมาร์ชชิ่งความดีให้กับเด็ก ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชวกร ไชยสิทธิ์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)