สัปดาห์ที่ 4 (24-11-57) <เริ่มต้นสัปดาห์ที่ 4>

เข้าสู่สัปดาห์ที่ 4 ของการฝึกสอนภาคเรียนที่ 2 แล้วเวลามันชั่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว วันนี้ผมมีสอนอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 คาบเป็นวิชาคอมพิวเตอร์ 1 และการงานอีก 2 โดนในการสอนคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จะสอนโปรแกรมMicrosoft Word จะสอนในเรื่องการตั้งค่าหน้ากระดาษ เด็กต่างให้ความสนใจที่จะเรียนเป็นอย่างมาก เพราะเด็กชั้นนี้น่ารักและตั้งใจเรียนกันทุกคนพอตอนบ่าย จะเป็นวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ซึ่งวันนี้ผมให้เด็กไปรดน้ำผักที่ปลูกไว้และถอนวัชพืชออกเพื่อให้ผักเจริญเติมโตได้เต็มที่เด็กต่างสนุกสนานกับการรดน้ำผัก และถอนวัชพืชกันเป็นอย่างมาก เด็กใช้เวลารดน้ำและถอนไม่นาน แต่เล่นกันนานมาก แต่ก็สนุกไปอีกแบบครับ เด็ก ๆ จะได้ผ่อนคลายกับการเรียนบ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชวกร ไชยสิทธิ์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)