สัปดาห์ที่ 3 (19-11-57) <POWER POINT>

วันนี้เป็นผมได้สอนชั้นประถมปีที่ 5/2 ในวิชาคอมพิวเตอร์ วันนี้ผมจะสอนในเรื่อง การเชื่อมโยงมิติ สอนให้เด็กลิ้งไปยังหน้าต่าง ๆ ให้เด็กสามารถลิ้งไปหน้าต่อไปและลิ้งกลับมาหน้าหลักได้ เด็ก ๆ ต่างให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นเรื่องที่เด็กยังไม่ได้เรียน ต่างตื่นเต้นและตั้งใจที่จะได้รับความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งเมื่อผมสอนขั้นตอนต่าง ๆ ผมได้มอบหมายหัวข้อให้นักเรียน สิ่งของที่ชอบ ให้เด็ก ๆ ได้ทำกัน เด็กต่าง ๆ ตั้งใจทำกันเพื่อให้ผลงานของตัวเองออกมาดีที่สุด ผมก็ได้เก็บภาพความตั้งใจของเด็ก ๆ มาฝากครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชวกร ไชยสิทธิ์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)