วันนี้ไปช่วยนายชลิตตัดกระดาษแปะรูปที่ส่งเข้ามาประกวดภาพถ่ายในหัวข้อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  โดย อ.วรพรรณ ทิณพงษ์  เป็นผู้มอบหมายงานตอนบ่าย อ.ดวงเดือนสอนการแต่งหน้าพิธีกรหรือนักแสดงก่อนถ่ายทำโดยได้อธิบายถึงวิธีการต่างๆในการต่างหน้าทั้งผู้หญิงและผู้ชาย  โดยมีนายวีระพงษ์เป็นแบบสาธิต