UKM-8 : การพัฒนาการบริการของงานลูกค้าสัมพันธ์


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 2 เรื่องเล่าที่ 1
ผู้เล่า : พิชชา ถนอมเสียง
จาก : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง : การพัฒนาการบริการของงานลูกค้าสัมพันธ์

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         ฝ่ายพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เชิญคุณหมออรสิทธิ มาเล่าเรื่องการพัฒนาลูกค้าสัมพันธ์พัฒนา “การบริการ” และมีการประเมินความสำเร็จโดยการนำไปปฏิบัติจริงในการจัดโครงการต่าง ๆ เช่น หลังจัดกิจกรรมเพื่อหาข้อบกพร่องการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงกิจกรรม เป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายงานต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมสามารถนำเสนอ พูดคุย ในปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงาน ทำให้สามารถแก้ไขปัญหา

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. มีการจัดอบรมให้ความรู้ 
         2. มีการประเมินผลหลังจากการจัดกิจกรรม

คุณลิขิต
         1. ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร
         2. นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบุรี

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#พิชชา#ถนอมเสียง#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization

หมายเลขบันทึก: 58474, เขียน: 10 Nov 2006 @ 15:38 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)