เกิดอะไรขึ้นในชุมชนนักปฏิบัติ ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 

ลุงวิชัยเป็นเบาหวาน เพื่อนๆเสียชีวิตไปแล้วหลายคน ลุงเริ่มกลัว และหันมาออกกำลังกาย   เพราะเป็นวิธีเดียวที่ยังไม่เคยปฏิบัติจริงๆเลย   หลังจากนั้นรู้สึกสดชื่นขึ้น   น้ำตาลเริ่ม ลดลง ควบคุมระดับน้ำตาลได้
หมอเริ่มลดขนาดยาน้อยลง   การเข้ากลุ่มทำให้เราได้รู้วิธีการปฏิบัติของคนอื่น ที่ได้ผลดี   ลองนำไปทำดู   ลุงสนใจเรื่องสุขภาพ มักจะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าใน กลุ่มที่มาเจอกันทุกเดือนที่ต้องมาพบหมอ เช่นนำใบแป๊ะตำปึงที่มีสรรพคุณ ช่วยลดความดันโลหิต ทำให้ตัวเองมีกำลังใจและมีคุณค่า   ลุงว่าลุงรอดตายแล้ว