สวัสดีค่ะอาจารย์ ก่อนอื่นก็ต้องขออภัยอย่างสูงนะคะที่เข้ามาแนะนำตัวช้าไปหน่อย  จะแนะนำล่ะนะคะ ชื่อ นางสาวปัทมา  สนธิการ (นุ่น)รหัส 4641440031 เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สำหรับวิชาสัมมนาปัญหาทางการศึกษา นี้ก็จะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดค่ะ