Contact

วราภรณ์ 9

           วันนี้ได้รับมอบหมายในการสานงานต่อจากเมื่อวานนี้  เมื่อวานเรียบเรียงข้อมูล     แต่วันนี้ต้องวิเคราะห์ข้อมูลของเอกสารร้องเรียนที่ได้รับร้องเรียนจากโทรศัพย์  หรือเอกสารจาก TOT ในการร้องเรียนเกี่ยวกับอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ    ในโครงการ Food spy  ( สายลับอาหารปลอดภัย )  ซึ่งสอดส่องเกี่ยวกับอาหารไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค  ซึ่งงานนี้พี่ที่ได้รับมอบหมายงานให้กับเราทำต้องนำงานไปเสนอแก่เลขานุการกรมอนามัย   เพื่อจะเปิดเป็นสายด่วน 1675  ซึ่งต้องรวบรวมเรื่องที่ร้องเรียนนี้ตั้งแต่ ตุลาคม 48 - ตุลาคม 49  ซึ่งการรวบรวมนี้จะต้องวิเคราะห์จากการอ่านเอกสารราชการที่ถูกส่งมา  และสรุปลงมาเป็นตารางว่ามีการร้องเรียนเรื่องอะไร  อย่างไร  หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ  มีการตอบกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่     และนำไปวิเคราะห์ผลในคอมพิวเตอร์อีกที ซึ่งในขั้นตอนต่อไปพี่ ๆ จะสอนอีกที

          งานอีกชิ้นที่ได้รับมอบหมายคือการสรุปผลงานวิจัยจากแบบสอบถามในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 2549  ในโครงการ  " สมเด็จย่าทรงเมตตาให้ปวงประชามีฟันดี " ซึ่งสรุปผลโดยการรวบรวมข้อมูลและคิดเป็นร้อยละ  โดยแบบสอบถามทั้งหมดมี จำนวน 700 ชุด  ซึ่งวิเคราะห์การวิจัยและนำไปสรุปผลในการจัดงานในครั้งนี้

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 58475, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #บันทึกประจำวัน

Recent Posts 

Comments (0)