งานห้องคลอดต้องการหาโอกาศพัฒนาเนื่องจากเป็นจุดอ่อนไหวที่มึความเสี่ยงสูงในการถูกร้องเรียนเนื่องจากผู้คลอดอยู่ในภาวะเครียด

   เราจะพัฒนาให้การคลอดเป็นเรื่องธรรมชาติและมีความสุขขณะคลอดโดยเจ้าหน้าที่จะรวมพลังค้นหาปัญหา  ความเสี่ยง  เสียงสะท้อนและส่งซับซ้อนในระบบ  จัดระบบงานให้ได้มาตราฐาน และมีความหวังว่าจะผ่าน  ขบวนการ HPHA  ได้อย่างง่าย ๆ

                                              จบ........แล้วพวกเราจะปลื้ม.........