สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ ทุกคน สมาชิกกลุ่มดิฉัน ประกอบด้วย

      1 นางสาวอาทิตยา หิรัญศรี เราเรียกกันในนามที่ถูกต้องว่า ( ยาย )

      2 นางสาวปัทมา สนธิการ เรารู้จักในนามว่า ( นุ่น )

      3 นางสาวปาริชาติ เกษา ดิฉันเอง ( ปา )

      เรามีกันอยู่สามคนก็จะช่วยกันทำงานให้ดีที่สุดค่ะ พยายามจะติดตามข่าวสารของเพื่อน ๆ ในห้องนะค่ะ