ธาตุปะนม 1

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เนื่องในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2558 นี้ผู้เขียนจะได้นำมวลพระนิสิตที่กำลังเรียนวิชาศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ท่องมาดูวีถีวัฒนธรรมของชาวไทยอีสาน โดยเฉพาะประเพณีวัฒนธรรมวิถีชาวพุทธ ในเขตจังหวัดนครพนมอันเป็นที่ตั้งขององค์พระธาตุพนมที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธทั่วโลกโดยเฉพาะชาวไทยอีสาน-ลาวและอื่น ๆ

ด้วยผู้เขียนได้สัมผัสชื่อพระธาตุพนมตั้งแต่เริ่มจำความได้เพราะเกิดอยู่ในเขตจังหวัดนครพนม คำว่าธาตุก็คือพระเจดีย์ทรงรูปดอกบัวแรกตูมปัจจุบันสูง 57 เมตร

ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ( พระอารามหลวงชั้นเอก )อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เมื่อครั้งโบราณบริเวณนี้คือภูกำพร้าอยู่ห่างฝั่งแม่น้ำโขงราว 500 เมตร อยู่ในเขตนครศรีโคตบูรปัจจุบันเป็นเมืองร้างอยู่ตรงข้ามฝั่งประเทศลาวที่ชาวบ้านแถบนั้นเรียกว่าเมืองขามแท้

สำหรับชื่อนครที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพระธาตุพนมมีดังนี้

1.นครศรีโคตรบูร ( เมืองขามแท้ ) อยู่ฝั่งซ้ายองค์พระธาตุพนมปัจจุบันอยู่ฝั่งประเทศลาว

2.นครจุลณี คือเขตหลวงพระบางประเทศลาว

3.นครหนองหารหลวง คือเขตจังหวัดสกลนครปัจจุบัน

4.นครหนองหารน้อย คือเขตจังหวัดอุดรธานีปัจจุบัน

5.นครอินทปัตถะ อยู่ในเขตประเทศกัมพูชาแต่ไม่ทราบที่ตั้งนคร

เจ้าผู้ครองนครทั้ง 5 ดังกล่าวได้นำผู้คนมาร่วมสร้างพระธาตุพนมตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเสร็จใช้เรียกกันในยุคนั้นว่า ก่ออุโมงค์อุรังคธาตุ มีการจัดงานยิ่งใหญ่มากในปี พ.ศ. 8 โดยมีกล่าวเป็นตำนานในอุรังคนิทานจะบันทึกตอนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ข้อมูลดีดี นี้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

โอโหอาจารย์ไปสอนที่ มจร นครฯนี่เอง

ผมมาช่วยที่ มจร วังน้อยครับ

แต่สอนภาษาอังกฤษ

https://www.gotoknow.org/posts/584639


เรื่องพระธาตุในภาคใต้มีหลายที่น่าสนใจนะครับอาจารย์

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ Dr.Ple

เท่าที่รู้มานะครับ


เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ดร. ขจิต ฝอยทอง

ผมไปที่ มจร. วังน้อยนั้นแล้ว แต่ไม่ได้พบกันนะครับ เอาไว้โอกาสหน้าคงได้เจอกันนะครับ