ติวเตอร์ จำเป็น

เนื้องด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะมีการสอบ O-NET

ดังนั้นทางโรงเรียนชุมชนวัดปากกองจำงมีกิจกรรม ติวข้อสอบ

ผมจึงได้เป็นติวเตอร์ จำเป็น ในรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศตวรรษ นันต๊ะ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)