"พลังบวก" สร้างอะไรได้มากกว่าที่คิด

"ประสานพลังบวก สร้างประสิทธิภาพองค์กร"

"พลังบวก" จะสร้างประสิทธิภาพองค์กรได้ ต้องเริ่มจากคนในองค์กร จริงๆ แค่ตัวเราสร้างตัวเราให้มีคุณค่า ให้มีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลไปยังสิ่งรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว หรือองค์กรที่เราอยู่ ให้มีประสิทธิภาพตามมาเอง และสิ่งสำคัญที่ทำให้เราทำงานอย่างมีคุณค่าและประสบความสำเร็จได้ก็คือ การมีใจ มีไฟ และมีฝัน ซึ่งการที่เรามีทั้งสามอย่างในตัวเอง สิ่งสำคัญที่เกิดตามมาก็คือ การมองการไกล หรือที่เราเรียกว่าวิสัยทัศน์ (Vision) แล้วตามมาด้วยจินตนาการ (Imagination) ซึ่งจินตนาการ ที่อยู่บนฐานขององค์ความรู้ จะมีความเป็นไปได้ และเราสามารถไปถึงสิ่งเหล่านั้นได้ ด้วยสิ่งที่เราเรียกว่า ความมุ่งมั่น ความกระตือรือร้น ความเอาจริงเอาจังที่จะลงมือทำ และต้องลงมือทำอย่างทุ่มเท (Passion)

อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากสร้างพลังบวกของตัวเอง คือ การรู้จักตัวเอง รู้ว่าเราเป็นอย่างไร มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร และต้องปรับตัว ปรับอารมณ์ให้อยู่ร่วมกับคนอื่น อย่างมีความสุข และให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างไร อะไรที่เป็นข้อดี เราต้องเพิ่ม หรือสร้างมันให้ดีขึ้นๆ อะไรที่เป็นข้อเสียเราต้องเข้าใจ ต้องเปลี่ยน และต้องปรับ เพื่อให้อยู่ร่วมกับคนอื่นให้ได้ อันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าข้อเสียเรามีอะไรบ้าง เช่น ใจร้อน ใช้อารมณ์ ชอบแข่งขัน ชอบเอาชนะ และเราจะมีวิธีการจัดการกับอารมณ์ของเราเหล่านั้นได้อย่างไร

วิธีแก้หลักๆ คือ ใช้หลักศาสนา ร่วมกับการจัดการทางอารมณ์ของตัวเอง และจิตวิทยาในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์อันดับแรก เราต้องเข้าใจธรรมชาติพื้นฐานของการประทะทางอารมณ์ทั้งของตัวเอง และของเพื่อนมนุษย์ เข้าใจและยอมรับความเป็นคนอื่นอย่างที่เค้าเป็น เราต้องเตรียมคำตอบสำหรับตัวเองว่า ถ้าเราเจอกับคนหรือเหตุการณ์แบบไหน เราต้องจัดการอย่างไร เราต้องมีพื้นที่ทางอารมณ์ของตัวเอง และควบคุมมันให้ได้ด้วยสติ หรือด้วยหลักศาสนา เพราะมันไม่ง่ายเลยที่จะเปลี่ยนคนอื่น หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามที่ใจหรืออารมณ์ที่เราอยากให้เป็นได้ แต่จะง่ายที่สุดหากเราแค่เปลี่ยนมุมมองคนนั้นหรือสิ่งนั้นเสียใหม่ และปรับวิธีคิด ทั้งหมดให้ยอมรับความเป็นคนนั้นหรือสิ่งนั้นให้ได้ เพื่อพลังบวกอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในตัวเรา เราจะมีความสุข มีคุณค่า และมีพลังอย่างมากมาย ที่นำเราไปสู่วิสัยทัศน์ ความฝัน และจินตนาการ ให้เป็นจริงตามที่เราหวังได้
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสุขในชีวิตความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

"พลังบวก"... คิดบวก.... สร้างอะไรได้มากกว่าที่คิด.....ใช่ค่ะ....เห็นด้วย .... อย่างน้อยที่สุด .... เราได้รับความสุขจากการคิดบวก นะคะ....ไม่เครียด....ไม่ปวดหัว...เป็นสุขใจ นะคะ

ใช่แล้วคะ ดร.เปิ้ล แค่เรามีความสุข ก็เพียงพอสำหรับทุกสิ่งแล้วไม่ใช่หรือคะ ..ความสุขคือพลังที่ยิ่งใหญ่ ทำให้เราสามารถทำทุกอย่างได้คะ