มหกรรมของกิ๋นล้านนาที่ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่

มหกรรมของกิ๋นล้านนาที่ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่

วันศุกร์ ที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

วันนี้ที่โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ได้จัดงาน "มหกรรมของกิ๋นล้านนา" ขึ้นมาครับซึ่งงานจะจัดขึ้นบริเวณโดยรอบหอประชุมเลยครับ งานมหกรรมของกิ๋นล้านนนานี้จัดขึ้นมาใหญ่พอสมควรครับ บรรยากาศภายในงานนะครับจะเป็นบรรยากาศแบบล้านนามากเลยครับและจะมีซุ้มให้นักเรียนขายของกินล้านนา มีซุ้มแสดงผลงาน ซุ้มโครงงานของกิ๋นล้านนาครับ ซึ่งผมก็ได้รับผิดชอบในเรื่องของซุ้มการนำเสนอการนำเสนอการทำแผ่นพับ "ของกินล้านนา" งานนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้อนุรักษ์และสืบสานเกี่ยวกับของกิ๋นล้านนา เพื่อให้นักเรียนดู้จักและหันมากินของกิ๋นล้านนามากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธนดล ศรีมะลิ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)