กิจกรรมวันคริส์มาส

วันคริสมาสเป็นวันสำคัญอย่างหนึ่งของไทยและต่อเพื่อนบ้านของเรา...ที่เป็นวันแห่งความสุข เดือนแห่งความสุข

เช้าของวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมระหว่างเข้าแถวช่วงเช้า คือ งานวันคริสมาส โดยได้มอบหมายให้คณะครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับวันคริสมาส .....ดิฉันและเพื่อนได้แต่งชุดที่สอดคล้องกับวันคริสมาสโดยจะเสื้อสีแดงมีหมวกซานตาครอสและจะมาเล่าความมาที่ได้เกิดวันคริสมาสขึ้นและมีกิจกรรมสนุกมอบความสุขแก่นักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา อินต๊ะเสน... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)